Ελληνικά Ισπανικά μάθημα 10 Μάθημα λεξιλόγιου

Ισπανικά :: μάθημα 10. Αριθμοί: 0 έως 10

loading

λεξιλόγιο :: Ισπανικά Ελληνικά

Números
Αριθμοί
Uno
Ένα
Dos
Δύο
Tres
Τρία
Cuatro
Τέσσερα
Cinco
Πέντε
Seis
Έξι
Siete
Επτά
Ocho
Οκτώ
Nueve
Εννιά
Diez
Δέκα