Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ισπανικά :: μάθημα 10 Αριθμοί: 0 έως 10

Λεξιλόγιο

Αριθμοί
Números
Ένα
Uno
Δύο
Dos
Τρία
Tres
Τέσσερα
Cuatro
Πέντε
Cinco
Έξι
Seis
Επτά
Siete
Οκτώ
Ocho
Εννιά
Nueve
Δέκα
Diez