Ελληνικά Ισπανικά μάθημα 8 Μάθημα λεξιλόγιου

Ισπανικά :: μάθημα 8. Έναρξη: Για παράδειγμα,

loading

λεξιλόγιο :: Ισπανικά Ελληνικά

De
Του
Para
Για
Del
Του
Si
Αν
Desde
Από
Aunque
Αν και
Nuestro
Μας
Entre
Μεταξύ
Quizás
Ίσως
En
Επί
Por ejemplo
Για παράδειγμα