Ελληνικά Ισπανικά μάθημα 3 Μάθημα λεξιλόγιου

Ισπανικά :: μάθημα 3. Έναρξη: Μίλα πιο αργά

loading

λεξιλόγιο :: Ισπανικά Ελληνικά

Hable despacio
Μιλάτε αργά
No entiendo
Δεν καταλαβαίνω
¿Usted entiende?
Καταλαβαίνετε;
Seguro
Βεβαίως
Repita, por favor
Επαναλάβετε, παρακαλώ
Otra vez
Πάλι
Palabra por palabra
Λέξη προς λέξη
Despacio
Αργά
¿Cómo se dice?
Πώς μπορείτε να πείτε;
¿Qué significa eso?
Τι σημαίνει αυτό;
¿Qué dijo usted?
Τι είπες;
¿Tiene alguna pregunta?
Έχετε μια ερώτηση;