Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ισπανικά :: μάθημα 3 Έναρξη: Μίλα πιο αργά

Λεξιλόγιο

Μιλάτε αργά
Hable despacio
Δεν καταλαβαίνω
No entiendo
Καταλαβαίνετε;
¿Usted entiende?
Βεβαίως
Seguro
Επαναλάβετε, παρακαλώ
Repita, por favor
Πάλι
Otra vez
Λέξη προς λέξη
Palabra por palabra
Αργά
Despacio
Πώς μπορείτε να πείτε;
¿Cómo se dice?
Τι σημαίνει αυτό;
¿Qué significa eso?
Τι είπες;
¿Qué dijo usted?
Έχετε μια ερώτηση;
¿Tiene alguna pregunta?