Ελληνικά Ισπανικά μάθημα 2 Μάθημα λεξιλόγιου

Ισπανικά :: μάθημα 2. Έναρξη: Μιλάω λίγο

loading

λεξιλόγιο :: Ισπανικά Ελληνικά

¿Usted habla inglés?
Μιλάτε αγγλικά;
Sí, un poco
Ναι, λίγο
Ναί
No
Όχι
Mucho gusto en conocerlo
Χαίρω πολύ
Mucho gusto en verlo
Χαίρομαι που σε βλέπω
Señor (el)
Κος
Señora (la)
Κυρία
Señorita (la)
Κα