Ελληνικά Ρωσικά μάθημα 108 Μάθημα λεξιλόγιου

Ρωσικά :: μάθημα 108. Υπολογιστής: Όροι Email

loading

λεξιλόγιο :: Ρωσικά Ελληνικά

Выравнивание текста
Αναδίπλωση λέξεων
Киберпространство
Κυβερνοχώρος
Адрес электронной почты
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Адресная книга
Το βιβλίο διευθύνσεων
Получатель
Παραλήπτης
Спам
Ανεπιθύματα e-mail
Ответить всем
Απάντηση σε όλους
Прикрепленные файлы
Συνημμένα αρχεία
Прикреплять
Επισυνάψτε
Заголовки сообщений
Επικεφαλίδες μηνυμάτων
Тема
Θέμα