Ελληνικά Ρωσικά μάθημα 106 Μάθημα λεξιλόγιου

Ρωσικά :: μάθημα 106. Απασχόληση: Η καταχώρηση δεδομένων

loading

λεξιλόγιο :: Ρωσικά Ελληνικά

Шаблон
Περίγραμμα
Пользовательские настройки
Προτιμήσεις
Установите флажок
Επιλέξτε το πλαίσιο
Передача файла
Η μεταφορά αρχείων
Вход
Συνδεθείτε
Ключевое слово
Λέξη-κλειδί για
Имя пользователя
Όνομα χρήστη
Пароль
Κωδικός
Цифровая подпись
Ψηφιακή υπογραφή
Общедоступный
Δημόσιος τομέας
Ширина полосы пропускания
Εύρος ζώνης
Баннер
Πανό
Иконка
Εικονίδιο
Часто задаваемые вопросы
Συχνές ερωτήσεις