Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ρωσικά :: μάθημα 106 Απασχόληση: Η καταχώρηση δεδομένων

Λεξιλόγιο

Περίγραμμα
Шаблон
Προτιμήσεις
Пользовательские настройки
Επιλέξτε το πλαίσιο
Установите флажок
Η μεταφορά αρχείων
Передача файла
Συνδεθείτε
Вход
Λέξη-κλειδί για
Ключевое слово
Όνομα χρήστη
Имя пользователя
Κωδικός
Пароль
Ψηφιακή υπογραφή
Цифровая подпись
Δημόσιος τομέας
Общедоступный
Εύρος ζώνης
Ширина полосы пропускания
Πανό
Баннер
Εικονίδιο
Иконка
Συχνές ερωτήσεις
Часто задаваемые вопросы