Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ρωσικά :: μάθημα 105 Απασχόληση: Όροι πλοήγησης

Λεξιλόγιο

Πίσω
Назад
Προς τα εμπρός
Вперед
Αποθήκευση
Сохранить
Λήψη
Скачать
Κλικ
Щелчок мышью
Σύρετε
Перетаскивать
Πτώση
Отпускать
Ενημέρωση
Обновленный
Ενημέρωση
Обновление
Πτυσσόμενο μενού
Выпадающее меню
Σταματήστε
Стоп