Ελληνικά Ρωσικά μάθημα 105 Μάθημα λεξιλόγιου

Ρωσικά :: μάθημα 105. Απασχόληση: Όροι πλοήγησης

loading

λεξιλόγιο :: Ρωσικά Ελληνικά

Назад
Πίσω
Вперед
Προς τα εμπρός
Сохранить
Αποθήκευση
Скачать
Λήψη
Щелчок мышью
Κλικ
Перетаскивать
Σύρετε
Отпускать
Πτώση
Обновленный
Ενημέρωση
Обновление
Ενημέρωση
Выпадающее меню
Πτυσσόμενο μενού
Стоп
Σταματήστε