Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ρωσικά :: μάθημα 103 Απασχόληση: Χρήση του Διαδικτύου

Λεξιλόγιο

Διαδίκτυο
Интернет
Σύνδεσμος
Ссылка
Υπερ-σύνδεσμος
Гиперссылка
Φορέας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου
Интернет-провайдер
Δίκτυο
Сеть
Ιστότοπος
Веб-сайт
Ιστοσελίδα
Веб-страница
Διεύθυνση ιστοσελίδας (URL)
Адрес веб-страницы (URL)
Ασφαλή ιστοσελίδα
Безопасный веб-сайт
Πρόγραμμα περιήγησης
Браузер
Μηχανή αναζήτησης
Поисковая машина
Ασφαλής διακομιστής
Безопасный сервер