Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ρωσικά :: μάθημα 102 Απασχόληση: Ψάχνω για εργασία

Λεξιλόγιο

Έχετε μια άδεια εργασίας;
У вас есть разрешение на работу?
Έχω άδεια εργασίας
У меня есть разрешение на работу
Δεν έχω άδεια εργασίας
У меня нет разрешения на работу
Πότε μπορείτε να αρχίσετε;
Когда вы можете начать?
Πληρώνω δέκα δολάρια την ώρα
Я плачу десять долларов в час
Θα σας πληρώνω εβδομαδιαία
Я буду платить понедельно
Ανά μήνα
Помесячно
Να είστε εδώ στις 8:00 π.μ.
Будьте здесь в 8:00
Η εργασία τελειώνει στις 4:30
Работа заканчивается в 4:30
Έχετε ρεπό τα Σάββατα και τις Κυριακές
Суббота и воскресенье – выходные
Θα φοράτε στολή
Вы будете носить форму
Έτσι το κάνετε
Вот как это делается