Ελληνικά Ρωσικά μάθημα 102 Μάθημα λεξιλόγιου

Ρωσικά :: μάθημα 102. Απασχόληση: Ψάχνω για εργασία

loading

λεξιλόγιο :: Ρωσικά Ελληνικά

У вас есть разрешение на работу?
Έχετε μια άδεια εργασίας;
У меня есть разрешение на работу
Έχω άδεια εργασίας
У меня нет разрешения на работу
Δεν έχω άδεια εργασίας
Когда вы можете начать?
Πότε μπορείτε να αρχίσετε;
Я плачу десять долларов в час
Πληρώνω δέκα δολάρια την ώρα
Я буду платить понедельно
Θα σας πληρώνω εβδομαδιαία
Помесячно
Ανά μήνα
Будьте здесь в 8:00
Να είστε εδώ στις 8:00 π.μ.
Работа заканчивается в 4:30
Η εργασία τελειώνει στις 4:30
Суббота и воскресенье – выходные
Έχετε ρεπό τα Σάββατα και τις Κυριακές
Вы будете носить форму
Θα φοράτε στολή
Вот как это делается
Έτσι το κάνετε