Ελληνικά Ρωσικά μάθημα 97 Μάθημα λεξιλόγιου

Ρωσικά :: μάθημα 97. Γραφείο: Εξοπλισμός

loading

λεξιλόγιο :: Ρωσικά Ελληνικά

Факс
Συσκευή φαξ
Фотокопировальное устройство
Φωτοτυπικό μηχάνημα
Телефон
Τηλέφωνο
Пишущая машинка
Γραφομηχανή
Проектор
Προβολέας
Компьютер
Υπολογιστής
Экран
Οθόνη
Этот принтер работает?
Λειτουργεί ο εκτυπωτής;
Диск
Δίσκος
Калькулятор
Αριθμομηχανή