Ελληνικά Ρωσικά μάθημα 69 Μάθημα λεξιλόγιου

Ρωσικά :: μάθημα 69. Τρόφιμα: Παντοπωλείο

loading

λεξιλόγιο :: Ρωσικά Ελληνικά

Продовольственный магазин
Παντοπωλείο
Продовольственный магазин открыт
Το παντοπωλείο είναι ανοικτό
Закрыто
Κλειστό
Магазинная тележка
Καλάθι αγορών
Корзина
Καλάθι
Есть ли у вас рис?
Έχετε ρύζι;
Купить
Αγορά
Платить
Πληρωμή
В каком проходе?
Σε ποιο διάδρομο;
Мясной магазин
Κρεοπωλείο
Булочная
Φούρνος
Где вода?
Πού είναι το νερό;
Готовить
Μαγειρεύω
Ужинать с семьей
Έχετε δείπνο με την οικογένεια
Я голоден
Είμαι πεινασμένος
Накрывать на стол
Φτιάχνω το τραπέζι