Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ρωσικά :: μάθημα 69 Τρόφιμα: Παντοπωλείο

Λεξιλόγιο

Παντοπωλείο
Продовольственный магазин
Το παντοπωλείο είναι ανοικτό
Продовольственный магазин открыт
Κλειστό
Закрыто
Καλάθι αγορών
Магазинная тележка
Καλάθι
Корзина
Έχετε ρύζι;
Есть ли у вас рис?
Αγορά
Купить
Πληρωμή
Платить
Σε ποιο διάδρομο;
В каком проходе?
Κρεοπωλείο
Мясной магазин
Φούρνος
Булочная
Μαγειρεύω
Готовить
Πού είναι το νερό;
Где вода?
Έχετε δείπνο με την οικογένεια
Ужинать с семьей
Είμαι πεινασμένος
Я голоден
Φτιάχνω το τραπέζι
Накрывать на стол

Περισσότερα μαθήματα Ρωσικών