Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ρωσικά :: μάθημα 50 Ξενοδοχείο: Εκφράσεις έκτακτης ανάγκης

Λεξιλόγιο

Κοιτάξτε
Посмотрите
Ακούω
Послушайте
Προσέχω
Осторожно!
Φωτιά
Пожар
Φύγε από εδώ
Выйдите отсюда!
Βοήθεια
Помощь
Βοηθήστε με
Помогите мне
Βιασύνη
Поторопитесь
Σταματήστε
Остановитесь
Αστυνομία
Полиция
Πρόκειται για μια έκτακτη ανάγκη
Это чрезвычайная ситуация