Ελληνικά Ρωσικά μάθημα 50 Μάθημα λεξιλόγιου

Ρωσικά :: μάθημα 50. Ξενοδοχείο: Εκφράσεις έκτακτης ανάγκης

loading

λεξιλόγιο :: Ρωσικά Ελληνικά

Посмотрите
Κοιτάξτε
Послушайте
Ακούω
Осторожно!
Προσέχω
Пожар
Φωτιά
Выйдите отсюда!
Φύγε από εδώ
Помощь
Βοήθεια
Помогите мне
Βοηθήστε με
Поторопитесь
Βιασύνη
Остановитесь
Σταματήστε
Полиция
Αστυνομία
Это чрезвычайная ситуация
Πρόκειται για μια έκτακτη ανάγκη