Ελληνικά Ρωσικά μάθημα 35 Μάθημα λεξιλόγιου

Ρωσικά :: μάθημα 35. Opposites: Παλιά / νέα

loading

λεξιλόγιο :: Ρωσικά Ελληνικά

Старый
Παλαιός
Новый
Νέος
Грубый
Τραχύς
Гладкий
Ομαλή
Толстый
Χοντρό
Тонкий
Λεπτός
Холодная (погода)
Κρύο (καιρικές συνθήκες)
Жаркая (погода)
Ζέστη (καιρικές συνθήκες)
Все
Όλα
Никто
Κανένας
До
Προτού
После
Μετά