Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ρωσικά :: μάθημα 35 Opposites: Παλιά / νέα

Λεξιλόγιο

Παλαιός
Старый
Νέος
Новый
Τραχύς
Грубый
Ομαλή
Гладкий
Χοντρό
Толстый
Λεπτός
Тонкий
Κρύο (καιρικές συνθήκες)
Холодная (погода)
Ζέστη (καιρικές συνθήκες)
Жаркая (погода)
Όλα
Все
Κανένας
Никто
Προτού
До
Μετά
После

Περισσότερα μαθήματα Ρωσικών