Ελληνικά Ρωσικά μάθημα 34 Μάθημα λεξιλόγιου

Ρωσικά :: μάθημα 34. Opposites: Περισσότερα / λιγότερο

loading

λεξιλόγιο :: Ρωσικά Ελληνικά

Больше
Περισσότερο
Меньше
Μείον
Правильный
Διορθώστε
Неправильный
Ανακριβής
Счастливый
Ευτυχισμένος
Грустный
Λυπημένος
Чистый
Καθαρίζω
Грязный
Βρώμικος
Живой
Ζωντανός
Мертвый
Νεκρός
Поздно
Αργά
Рано
Νωρίς