Ελληνικά Ρωσικά μάθημα 33 Μάθημα λεξιλόγιου

Ρωσικά :: μάθημα 33. Opposites: Αργή / γρήγορη

loading

λεξιλόγιο :: Ρωσικά Ελληνικά

Медленный
Αργά
Быстрый
Γρήγορα
Пустой
Αδειάστε
Полный
Γεμάτος
Красивый
Όμορφος
Уродливый
Άσχημος
Шумный
Θορυβώδης
Тихий
Ήσυχα
Сильный
Ισχυρός
Слабый
Αδύνατος
Правда
Αλήθεια
Ложь
Ψέμα
Твердый
Σκληρά
Мягкий
Μαλακός