Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ρωσικά :: μάθημα 33 Opposites: Αργή / γρήγορη

Λεξιλόγιο

Αργά
Медленный
Γρήγορα
Быстрый
Αδειάστε
Пустой
Γεμάτος
Полный
Όμορφος
Красивый
Άσχημος
Уродливый
Θορυβώδης
Шумный
Ήσυχα
Тихий
Ισχυρός
Сильный
Αδύνατος
Слабый
Αλήθεια
Правда
Ψέμα
Ложь
Σκληρά
Твердый
Μαλακός
Мягкий

Περισσότερα μαθήματα Ρωσικών