Ελληνικά Ρωσικά μάθημα 31 Μάθημα λεξιλόγιου

Ρωσικά :: μάθημα 31. Opposites: Εύκολη / δύσκολη

loading

λεξιλόγιο :: Ρωσικά Ελληνικά

Легкий
Εύκολος
Трудный
Δύσκολος
Тот же
Ίδιο
Различный
Διαφορετικός
На себя
Τραβήξτε
К себе
Σπρώξτε
Несколько, немного
Λίγοι
Много
Πολλά
Длинный
Μακρύς
Короткий
Μικρός
Ничего
Τίποτα
Что-то
Κάτι