Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ρωσικά :: μάθημα 17 Οδηγίες: Κάτω από την αίθουσα

Λεξιλόγιο

Μπροστά
Вперед
Στο πίσω
Сзади
Εις το εμπρόσθιο
Спереди
Μέσα
Внутри
Έξω
За пределами (снаружи)
Εδώ
Здесь
Εκεί
Там
Κατά μήκος του τοιχώματος
Вдоль стены
Κοντά
Около
Γύρω από τη γωνία
За углом
Μακριά
Далеко
Στο γραφείο
За столом
Στη γραμμή
В очереди
Κάτω πάτωμα
Вниз
Επάνω
Наверх
Πιο κάτω στο διάδρομο
По коридору