Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ρωσικά :: μάθημα 12 Αριθμοί: 21 έως 30

Λεξιλόγιο

Εικοσιένα
двадцать один
Εικοσιδύο
двадцать два
Εικοσιτρία
двадцать три
Εικοσιτέσσερα
двадцать четыре
Εικοσιπέντε
двадцать пять
Εικοσιέξι
двадцать шесть
Εικοσιεπτά
двадцать семь
Εικοσιοκτώ
двадцать восемь
Εικοσιεννέα
двадцать девять
Τριάντα
тридцать