Ελληνικά Ρωσικά μάθημα 11 Μάθημα λεξιλόγιου

Ρωσικά :: μάθημα 11. Αριθμοί: 11 έως 20

loading

λεξιλόγιο :: Ρωσικά Ελληνικά

11
Έντεκα
12
Δώδεκα
13
Δεκατρία
14
Δεκατέσσερα
15
Δεκαπέντε
16
Δεκαέξι
17
Δεκαεπτά
18
Δεκαοκτώ
19
Δεκαεννέα
20
Είκοσι