Ελληνικά Ρωσικά μάθημα 9 Μάθημα λεξιλόγιου

Ρωσικά :: μάθημα 9. Έναρξη: Εκφράσεις

loading

λεξιλόγιο :: Ρωσικά Ελληνικά

Кстати
Παρεμπιπτόντως
По крайней мере
Τουλάχιστον
Наконец
Τελικά
Однако
Ωστόσο
Поэтому
Ως εκ τούτου
Не волнуйтесь
Μην ανησυχείτε
Как сказать
Αυτό εξαρτάται
Простите
Λυπάμαι
Сейчас
Αυτή τη στιγμή
Я не знаю
Δεν ξέρω
Таким образом
Όπως αυτό