Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ρωσικά :: μάθημα 8 Έναρξη: Για παράδειγμα,

Λεξιλόγιο

Του
Из
Για
Для
Του
Из
Αν
Если
Από
Так как
Αν και
Хотя
Μας
Наши
Μεταξύ
Между
Ίσως
Может быть
Επί
На
Για παράδειγμα
Например