Ελληνικά Ρωσικά μάθημα 8 Μάθημα λεξιλόγιου

Ρωσικά :: μάθημα 8. Έναρξη: Για παράδειγμα,

loading

λεξιλόγιο :: Ρωσικά Ελληνικά

Из
Του
Для
Για
Из
Του
Если
Αν
Так как
Από
Хотя
Αν και
Наши
Μας
Между
Μεταξύ
Может быть
Ίσως
На
Επί
Например
Για παράδειγμα