Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ρωσικά :: μάθημα 4 Έναρξη: Παρακαλώ και σας ευχαριστώ

Λεξιλόγιο

Παρακαλώ
Пожалуйста
Σας ευχαριστώ
Спасибо!
Παρακαλώ
Не за что!
Γείτσες (μετά από ένα φτέρνισμα)
Будь здоров!
Να τα εκατοστήσεις
С днем рождения!
Συγχαρητήρια
Поздравляю!
Καλή τύχη
Удачи!
Πως σε λένε;
Как вас зовут?
Με λένε Μαρία
Меня зовут Мария
Συγγνώμη, δεν άκουσα το όνομά σας
Простите, я не расслышал ваше имя
Χαίρω πολύ
Приятно познакомиться
Από πού είσαι;
Откуда вы?
Είμαι από τη Νέα Υόρκη
Я из Нью-Йорка