Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ρωσικά :: μάθημα 3 Έναρξη: Μίλα πιο αργά

Λεξιλόγιο

Μιλάτε αργά
Говорите медленно
Δεν καταλαβαίνω
Не понимаю
Καταλαβαίνετε;
Вы понимаете?
Βεβαίως
Конечно
Επαναλάβετε, παρακαλώ
Повторите, пожалуйста
Πάλι
Снова
Λέξη προς λέξη
Пословно
Αργά
Медленно
Πώς μπορείτε να πείτε;
Как вы сказали?
Τι σημαίνει αυτό;
Что это значит?
Τι είπες;
Что вы сказали?
Έχετε μια ερώτηση;
У вас есть вопрос?