Ελληνικά Ρωσικά μάθημα 3 Μάθημα λεξιλόγιου

Ρωσικά :: μάθημα 3. Έναρξη: Μίλα πιο αργά

loading

λεξιλόγιο :: Ρωσικά Ελληνικά

Говорите медленно
Μιλάτε αργά
Не понимаю
Δεν καταλαβαίνω
Вы понимаете?
Καταλαβαίνετε;
Конечно
Βεβαίως
Повторите, пожалуйста
Επαναλάβετε, παρακαλώ
Снова
Πάλι
Пословно
Λέξη προς λέξη
Медленно
Αργά
Как вы сказали?
Πώς μπορείτε να πείτε;
Что это значит?
Τι σημαίνει αυτό;
Что вы сказали?
Τι είπες;
У вас есть вопрос?
Έχετε μια ερώτηση;