Ελληνικά Ιαπωνικά μάθημα 109 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιαπωνικά :: μάθημα 109. Υπολογιστής: Ορολογία

loading

λεξιλόγιο :: Ιαπωνικά Ελληνικά

gesuto bukku ゲストブック
Βιβλίο Επισκεπτών
shoppingu kaーto ショッピングカート
Καλάθι αγορών
nyuーsu guruーpu ニュースグループ
Ομάδα ειδήσεων
koudoku suru 購読する
Εγγραφή
soushin messeーji 送信メッセージ
Εξερχόμενα μηνύματα
angou ka meーru 暗号化メール
Κρυπτογραφημένα μηνύματα
soushin bokkusu 送信ボックス
Σταλμένα
sakujo sa re ta messeーji 削除されたメッセージ
Διαγραμμένα μηνύματα
jushin torei 受信トレイ
Εισερχόμενα
soushin torei 送信トレイ
Εξερχόμενα