Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ιαπωνικά :: μάθημα 109 Υπολογιστής: Ορολογία

Λεξιλόγιο

Βιβλίο Επισκεπτών
gesuto bukku ゲストブック
Καλάθι αγορών
shoppingu kaーto ショッピングカート
Ομάδα ειδήσεων
nyuーsu guruーpu ニュースグループ
Εγγραφή
koudoku suru 購読する
Εξερχόμενα μηνύματα
soushin messeーji 送信メッセージ
Κρυπτογραφημένα μηνύματα
angou ka meーru 暗号化メール
Σταλμένα
soushin bokkusu 送信ボックス
Διαγραμμένα μηνύματα
sakujo sa re ta messeーji 削除されたメッセージ
Εισερχόμενα
jushin torei 受信トレイ
Εξερχόμενα
soushin torei 送信トレイ