Ελληνικά Ιαπωνικά μάθημα 108 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιαπωνικά :: μάθημα 108. Υπολογιστής: Όροι Email

loading

λεξιλόγιο :: Ιαπωνικά Ελληνικά

waーdo rappu ワードラップ
Αναδίπλωση λέξεων
saibaーsupeーsu サイバースペース
Κυβερνοχώρος
denshi meーruadoresu 電子メールアドレス
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
adoresu chou アドレス帳
Το βιβλίο διευθύνσεων
uketori jin 受取人
Παραλήπτης
supamu スパム
Ανεπιθύματα e-mail
zenin ni henshin 全員に返信
Απάντηση σε όλους
tenpu fairu 添付ファイル
Συνημμένα αρχεία
tenpu suru 添付する
Επισυνάψτε
messeーji no midashi メッセージの見出し
Επικεφαλίδες μηνυμάτων
kenmei 件名
Θέμα