Ελληνικά Ιαπωνικά μάθημα 107 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιαπωνικά :: μάθημα 107. Υπολογιστής: Μέρη

loading

λεξιλόγιο :: Ιαπωνικά Ελληνικά

kiーboーdo キーボード
Πληκτρολόγιο
botan ボタン
Κουμπί
rappu toppu konpyuーta ラップトップコンピュータ
Φορητός υπολογιστής
modemu モデム
Μόντεμ
mausu botan マウスボタン
Πλήκτρο του ποντικιού
mausu paddo マウスパッド
Μαξιλαράκι για το ποντίκι
mausu マウス
Ποντίκι
deーtabeーsu データベース
Βάση δεδομένων
kurippu boーdo クリップボード
Πρόχειρο