Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ιαπωνικά :: μάθημα 106 Απασχόληση: Η καταχώρηση δεδομένων

Λεξιλόγιο

Έντονο (κείμενο)
futoji 太字
Περίγραμμα
tenpureーto テンプレート
Προτιμήσεις
sentaku 選択
Επιλέξτε το πλαίσιο
bokkusu ni chekku maーku wo ire te kudasai ボックスにチェックマークを入れてください
Η μεταφορά αρχείων
fairu tensou ファイル転送
Συνδεθείτε
roguon ログオン
Λέξη-κλειδί για
kiーwaーdo キーワード
Όνομα χρήστη
yuーzaー mei ユーザー名
Κωδικός
pasuwaーdo パスワード
Ψηφιακή υπογραφή
dejitaru shomei デジタル署名
Δημόσιος τομέας
paburikkudomein パブリックドメイン
Εύρος ζώνης
taiiki haba 帯域幅
Πανό
banaー バナー
Εικονίδιο
aikon アイコン
Συχνές ερωτήσεις
yoku aru shitsumon よくある質問