Ελληνικά Ιαπωνικά μάθημα 105 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιαπωνικά :: μάθημα 105. Απασχόληση: Όροι πλοήγησης

loading

λεξιλόγιο :: Ιαπωνικά Ελληνικά

modoru 戻る
Πίσω
susumu 進む
Προς τα εμπρός
hozon suru 保存する
Αποθήκευση
etsuran suru 閲覧する
Σερφάρετε
daunroーdo ダウンロード
Λήψη
jikkou suru 実行する
Εκτελέστε
kurikku クリック
Κλικ
doraggu ドラッグ
Σύρετε
doroppu ドロップ
Πτώση
koushin zumi 更新済み
Ενημέρωση
koushin 更新
Ενημέρωση
doroppudaunmenyuー ドロップダウンメニュー
Πτυσσόμενο μενού
teishi 停止
Σταματήστε