Ελληνικά Ιαπωνικά μάθημα 104 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιαπωνικά :: μάθημα 104. Απασχόληση: Surfing στο διαδίκτυο

loading

λεξιλόγιο :: Ιαπωνικά Ελληνικά

hoーmupeーji ホームページ
Αρχική Σελίδα
appu roーdo アップロード
Ανέβασε
sentaku suru 選択する
Επιλέξτε
foruda フォルダ
Ντοσιέ
tsuーru baー ツールバー
Γραμμή εργαλείων
modoru 戻る
Πάω πίσω
attomaーku アットマーク(@)
Στο (@)
surasshu スラッシュ(/)
Πλάγια γραμμή (/)
koron コロン(:)
Άνω και κάτω τελεία (:)