Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ιαπωνικά :: μάθημα 103 Απασχόληση: Χρήση του Διαδικτύου

Λεξιλόγιο

Διαδίκτυο
intaーnetto インターネット
Σύνδεσμος
rinku リンク
Υπερ-σύνδεσμος
haipaーrinku ハイパーリンク
Φορέας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου
intaーnettosaーbisupurobaidaー インターネットサービスプロバイダー
Δίκτυο
nettowaーku ネットワーク
Ιστότοπος
webu saito ウェブサイト
Ιστοσελίδα
webu peーji ウェブページ
Διεύθυνση ιστοσελίδας (URL)
webu peーji no adoresu ウェブページのアドレス
Ασφαλή ιστοσελίδα
anzen na webu saito 安全なウェブサイト
Πρόγραμμα περιήγησης
burauza ブラウザ
Μηχανή αναζήτησης
kensaku enjin 検索エンジン
Ασφαλής διακομιστής
anzen na saーbaー 安全なサーバー