Ελληνικά Ιαπωνικά μάθημα 103 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιαπωνικά :: μάθημα 103. Απασχόληση: Χρήση του Διαδικτύου

loading

λεξιλόγιο :: Ιαπωνικά Ελληνικά

intaーnetto インターネット
Διαδίκτυο
rinku リンク
Σύνδεσμος
haipaーrinku ハイパーリンク
Υπερ-σύνδεσμος
intaーnettosaーbisupurobaidaー インターネットサービスプロバイダー
Φορέας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου
nettowaーku ネットワーク
Δίκτυο
webu saito ウェブサイト
Ιστότοπος
webu peーji ウェブページ
Ιστοσελίδα
webu peーji no adoresu ウェブページのアドレス
Διεύθυνση ιστοσελίδας (URL)
anzen na webu saito 安全なウェブサイト
Ασφαλή ιστοσελίδα
burauza ブラウザ
Πρόγραμμα περιήγησης
kensaku enjin 検索エンジン
Μηχανή αναζήτησης
anzen na saーbaー 安全なサーバー
Ασφαλής διακομιστής