Ελληνικά Ιαπωνικά μάθημα 86 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιαπωνικά :: μάθημα 86. Διακοπές: Τι μου αρέσει να κάνω

loading

λεξιλόγιο :: Ιαπωνικά Ελληνικά

watashi ha shashin wo toru no ga suki desu 私は写真を撮るのが好きです
Μου αρέσει να παίρνω φωτογραφίες
watashi ha gitaー wo ensou suru no ga suki desu 私はギターを演奏するのが好きです
Μου αρέσει να παίζω την κιθάρα
watashi ha amimono wo suru no ga suki de ha ari mase n 私は編み物をするのが好きではありません
Δεν μου αρέσει να πλέκω
watashi ha e wo egaku no ga suki de ha ari mase n 私は絵を描くのが好きではありません
Δεν μου αρέσει να ζωγραφίζω
watashi ha dokusho ga suki desu 私は読書が好きです
Μου αρέσει να διαβάζω
watashi ha mokei hikouki wo tsukuru no ga suki de ha ari mase n 私は模型飛行機を作るのが好きではありません
Δεν μου αρέσει να κάνω μοντέλα αεροπλάνων
watashi ha ongaku wo kiku no ga suki desu 私は音楽を聴くのが好きです
Μου αρέσει να ακούω μουσική
watashi ha kitte wo atsumeru no ga suki desu 私は切手を集めるのが好きです
Μου αρέσει να συλλέγω γραμματόσημα
watashi ha utau koto ga suki de ha ari mase n 私は歌うことが好きではありません
Δεν μου αρέσει να τραγουδάω
watashi ha e wo egaku koto ga suki desu 私は絵を描くことが好きです
Μου αρέσει να ζωγραφίζω