Ελληνικά Ιαπωνικά μάθημα 41 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιαπωνικά :: μάθημα 41. Ταξίδια: Στο αεροπλάνο

loading

λεξιλόγιο :: Ιαπωνικά Ελληνικά

nimotsu shitsu 荷物室
Χώρος αποσκευών
toreー teーburu トレーテーブル
Δίσκος τραπέζι
tsuuro 通路
Διάδρομος
retsu 列
Σειρά
zaseki 座席
Κάθισμα
makura 枕
Μαξιλάρι
heddo fon ヘッドフォン
Ακουστικά
shiーtoberuto シートベルト
Ζώνη ασφαλείας
hyoukou 標高
Υψόμετρο
hijouguchi 非常口
Έξοδος κινδύνου
kyuumeidoui 救命胴衣
Σωσίβιο
tsubasa 翼
Πτέρυγα
o bu 尾部
Ουρά