Ελληνικά Ιαπωνικά μάθημα 35 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιαπωνικά :: μάθημα 35. Opposites: Παλιά / νέα

loading

λεξιλόγιο :: Ιαπωνικά Ελληνικά

furui 古い
Παλαιός
atarashii 新しい
Νέος
arai 粗い
Τραχύς
nameraka na 滑らかな
Ομαλή
atsui 厚い
Χοντρό
usui 薄い
Λεπτός
samui 寒い
Κρύο (καιρικές συνθήκες)
atsui 暑い
Ζέστη (καιρικές συνθήκες)
subete すべて
Όλα
nashi なし
Κανένας
mae ni 前に
Προτού
nochini 後に
Μετά