Ελληνικά Ιαπωνικά μάθημα 30 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιαπωνικά :: μάθημα 30. Opposites: Μεγάλο / μικρό

loading

λεξιλόγιο :: Ιαπωνικά Ελληνικά

ookii 大きい
Μεγάλος
chiisai 小さい
Μικρός
takai 高い
Ψηλός
hikui 低い
Κοντός
wakai 若い
Νέος
oi te iru 老いている
Γέρος
yase te iru 痩せている
Κοκαλιάρης
futo tte iru 太っている
Χοντρός
ue 上
Πάνω
shita 下
Κάτω
shitsumon 質問
Ερώτηση
kaitou 回答
Απάντηση