Ελληνικά Ιαπωνικά μάθημα 16 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιαπωνικά :: μάθημα 16. Οδηγίες: Έλα εδώ

loading

λεξιλόγιο :: Ιαπωνικά Ελληνικά

chotto ma tte ちょっと待って
Μια στιγμή
koko de ma tte i te kudasai ここで待っていてください
Περιμένετε εδώ
watashi no nochi nitsuite ki te kudasai 私の後について来てください
Ακολουθήστε με
kanojo ga otetsudai shi masu 彼女がお手伝いします
Θα σας βοηθήσει
douzo o hairi kudasai どうぞお入りください
Περάστε μέσα
o suwari kudasai お座りください
Κάτσε κάτω
kochira ni ki te kudasai こちらに来てください
Έλα εδώ
mise te kudasai 見せてください
Δείξε μου