Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ιαπωνικά :: μάθημα 15 Αριθμοί: 1000 από 10.000

Λεξιλόγιο

Χίλια
1000
Δύο χιλιάδες
2000
Τρεις χιλιάδες
3000
Τέσσερις χιλιάδες
4000
Πέντε χιλιάδες
5000
Έξι χιλιάδες
6000
Επτά χιλιάδες
7000
Οκτώ χιλιάδες
8000
Εννιά χιλιάδες
9000
Δέκα χιλιάδες
10000