Ελληνικά Ιαπωνικά μάθημα 15 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιαπωνικά :: μάθημα 15. Αριθμοί: 1000 από 10.000

loading

λεξιλόγιο :: Ιαπωνικά Ελληνικά

1000
Χίλια
2000
Δύο χιλιάδες
3000
Τρεις χιλιάδες
4000
Τέσσερις χιλιάδες
5000
Πέντε χιλιάδες
6000
Έξι χιλιάδες
7000
Επτά χιλιάδες
8000
Οκτώ χιλιάδες
9000
Εννιά χιλιάδες
10000
Δέκα χιλιάδες