Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ιαπωνικά :: μάθημα 14 Αριθμοί: 100 έως το 1000

Λεξιλόγιο

Εκατό
100
Διακόσια
200
Τριακόσια
300
Τετατροκόσια
400
Πεντακόσια
500
Εξακόσια
600
Επτακόσια
700
Οκτακόσια
800
Εννιακόσια
900
Χίλια
1000