Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ιαπωνικά :: μάθημα 12 Αριθμοί: 21 έως 30

Λεξιλόγιο

Εικοσιένα
21
Εικοσιδύο
22
Εικοσιτρία
23
Εικοσιτέσσερα
24
Εικοσιπέντε
25
Εικοσιέξι
26
Εικοσιεπτά
27
Εικοσιοκτώ
28
Εικοσιεννέα
29
Τριάντα
30