Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ιαπωνικά :: μάθημα 10 Αριθμοί: 0 έως 10

Λεξιλόγιο

Αριθμοί
suuji 数字
Ένα
1
Δύο
2
Τρία
3
Τέσσερα
4
Πέντε
5
Έξι
6
Επτά
7
Οκτώ
8
Εννιά
9
Δέκα
10