Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ιαπωνικά :: μάθημα 5 Έναρξη: Αντωνυμίες

Λεξιλόγιο

Εγώ
watashi 私
Εσύ
anata あなた
Εσείς
anata あなた
Αυτός
kare 彼
Αυτή
kanojo 彼女
Εμείς
watashi tachi 私たち
Εσείς
anata tachi あなたたち
Αυτοί
karera 彼ら
Μου
watashi no 私の
Σας
anata no あなたの
Του
kare no 彼の
Αυτήν
kanojo no 彼女の
Αυτό
kono この
Ότι
ano あの
Αυτοί
korera no これらの
Εκείνοι
arerano あれらの