Ελληνικά Ιαπωνικά μάθημα 2 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιαπωνικά :: μάθημα 2. Έναρξη: Μιλάω λίγο

loading

λεξιλόγιο :: Ιαπωνικά Ελληνικά

eigo ga hanase masu ka 英語が話せますか?
Μιλάτε αγγλικά;
hai , shoushi はい、少し
Ναι, λίγο
hai はい
Ναί
iie いいえ
Όχι
hajimemashite はじめまして
Χαίρω πολύ
hajimemashite はじめまして
Χαίρομαι που σε βλέπω
NAME san NAME さん
Κος
NAME san NAME さん
Κυρία
NAME san NAME さん
Κα