Sprechübung Karteikarten Vokabelquiz Drei-gewinnt-Spiel Memory-Spiel Hörquiz

Chinesisch :: Lektion 33 Antonyms: Langsam / schnell

Vokabular

Langsam
màn de 慢的
Schnell
kuài de 快的
Leer
kōng de 空的
Voll
măn de 满的
Hübsch
piào liang de 漂亮的
Hässlich
chŏu de 丑的
Laut
chăo nào de 吵闹的
Leise
ān jìng de 安静的
Stark
qiáng zhuàng de 强壮的
Schwach
shòu ruò de 瘦弱的
Wahrheit
zhēn xiàng 真相
Lüge
huăng yán 谎言
Hart
yìng de 硬的
Weich
ruăn de 软的