Deutsch Chinesisch Lektion 32 Vokabellektion

Chinesisch :: Lektion 32. Antonyms: Kalt / warm

loading

Wortschatz :: Chinesisch Deutsch

lĕng de 冷的
Kalt
rè de 热的
Heiß
liàng de 亮的
Hell
àn de 暗的
Dunkel
huài de 坏的
Schlecht
hăo de 好的
Gut
gū dú 孤独
Allein
yī qĭ 一起
Zusammen
shī de 湿的
Nass
gān de 干的
Trocken
yŏu 有
Mit
méi yŏu 没有
Ohne