Deutsch Chinesisch Lektion 25 Vokabellektion

Chinesisch :: Lektion 25. Zeit: Monate des Jahres

loading

Wortschatz :: Chinesisch Deutsch

yī nián zhōng de yuè fèn 一年中的月份
Die Monate des Jahres
yī yuè 一月
Januar
èr yuè 二月
Februar
sān yuè 三月
März
sì yuè 四月
April
wŭ yuè 五月
Mai
liù yuè 六月
Juni
qī yuè 七月
Juli
bā yuè 八月
August
jiŭ yuè 九月
September
shí yuè 十月
Oktober
shí yī yuè 十一月
November
shí èr yuè 十二月
Dezember