Sprechübung Karteikarten Vokabelquiz Drei-gewinnt-Spiel Memory-Spiel Hörquiz

Chinesisch :: Lektion 25 Zeit: Monate des Jahres

Vokabular

Die Monate des Jahres
yī nián zhōng de yuè fèn 一年中的月份
Januar
yī yuè 一月
Februar
èr yuè 二月
März
sān yuè 三月
April
sì yuè 四月
Mai
wŭ yuè 五月
Juni
liù yuè 六月
Juli
qī yuè 七月
August
bā yuè 八月
September
jiŭ yuè 九月
Oktober
shí yuè 十月
November
shí yī yuè 十一月
Dezember
shí èr yuè 十二月