Sprechübung Karteikarten Vokabelquiz Drei-gewinnt-Spiel Memory-Spiel Hörquiz

Chinesisch :: Lektion 17 Anfahrt: In der Halle

Vokabular

Geradeaus
yī zhí xiàng qián 一直向前
Hinten
zài hòu miàn 在后面
Nach vorne
zài qián miàn 在前面
Drinnen
lĭ miàn 里面
Draußen
wài mian 外面
Hier
zhè lĭ 这里
Da
nà li 那里
An der Wand
yán zhe qiáng 沿着墙
Um die Ecke
zài guăi jiăo chŭ 在拐角处
Am Schreibtisch
fú wù tái 服务台
In der Schlange
zài duì liè lĭ 在队列里
Unten
lóu xià 楼下
Oben
lóu shàng 楼上
Den Gang entlang
zài dà tīng 在大厅