Deutsch Chinesisch Lektion 17 Vokabellektion

Chinesisch :: Lektion 17. Anfahrt: In der Halle

loading

Wortschatz :: Chinesisch Deutsch

yī zhí xiàng qián 一直向前
Geradeaus
zài hòu miàn 在后面
Hinten
zài qián miàn 在前面
Nach vorne
lĭ miàn 里面
Drinnen
wài mian 外面
Draußen
zhè lĭ 这里
Hier
nà li 那里
Da
yán zhe qiáng 沿着墙
An der Wand
zài guăi jiăo chŭ 在拐角处
Um die Ecke
fú wù tái 服务台
Am Schreibtisch
zài duì liè lĭ 在队列里
In der Schlange
lóu xià 楼下
Unten
lóu shàng 楼上
Oben
zài dà tīng 在大厅
Den Gang entlang