Sprechübung Karteikarten Vokabelquiz Drei-gewinnt-Spiel Memory-Spiel Hörquiz

Japanisch :: Lektion 48 Hotel: Hotelzimmer-Buchungen

Vokabular

Können Sie ein preiswertes Hotel empfehlen?
kakuyasu hoteru de o susume ha ari masu ka 格安ホテルでお勧めはありますか?
Wie viel kostet es pro Nacht?
ippaku haku ikura desu ka 1泊いくらですか?
Ich bleibe drei Wochen
watashi ha san shuukan taizai shi masu 私は3週間滞在します
Wie viel kostet es pro Woche?
ichi shuukan atari ikura desu ka 1週間あたりいくらですか?
Haben Sie ein Zimmer frei?
kuu shitsu ha gozai masu ka 空室はございますか?
Haben Sie ein Schwimmbad?
puーru ha ari masu ka プールはありますか?
Wo ist das Schwimmbad?
puーru ha doko desu ka プールはどこですか?
Kann ich mir das Zimmer ansehen?
o heya wo mi te mo ii desu ka お部屋を見てもいいですか?
Haben Sie etwas preiswerteres?
motto yasui mono ha ari masu ka もっと安いものはありますか?
Haben Sie ein Restaurant?
resutoran ha ari masu ka レストランはありますか?