Deutsch Japanisch Lektion 48 Vokabellektion

Japanisch :: Lektion 48. Hotel: Hotelzimmer-Buchungen

loading

Wortschatz :: Japanisch Deutsch

kakuyasu hoteru de o susume ha ari masu ka 格安ホテルでお勧めはありますか?
Können Sie ein preiswertes Hotel empfehlen?
ippaku haku ikura desu ka 1泊いくらですか?
Wie viel kostet es pro Nacht?
watashi ha san shuukan taizai shi masu 私は3週間滞在します
Ich bleibe drei Wochen
ichi shuukan atari ikura desu ka 1週間あたりいくらですか?
Wie viel kostet es pro Woche?
kuu shitsu ha gozai masu ka 空室はございますか?
Haben Sie ein Zimmer frei?
puーru ha ari masu ka プールはありますか?
Haben Sie ein Schwimmbad?
puーru ha doko desu ka プールはどこですか?
Wo ist das Schwimmbad?
o heya wo mi te mo ii desu ka お部屋を見てもいいですか?
Kann ich mir das Zimmer ansehen?
motto yasui mono ha ari masu ka もっと安いものはありますか?
Haben Sie etwas preiswerteres?
resutoran ha ari masu ka レストランはありますか?
Haben Sie ein Restaurant?