Sprechübung Karteikarten Vokabelquiz Drei-gewinnt-Spiel Memory-Spiel Hörquiz

Japanisch :: Lektion 44 Reisen: Wo gehst du hin?

Vokabular

Wo möchten Sie hin?
anata ha doko he iku no desu ka あなたはどこへ行くのですか?
Ich gehe auf Urlaubsreise
watashi ha kyuuka ni iki masu 私は休暇に行きます
Wie viele Gepäckstücke haben Sie?
o mochi no baggu ha nan ko desu ka お持ちのバッグは何個ですか?
Ich gehe auf Geschäftsreise
watashi ha shucchou ni iki masu 私は出張に行きます
Zu welchem Terminal möchten Sie?
dochira no taーminaru wo o sagashi desu ka どちらのターミナルをお探しですか?
Ich hätte gerne einen Gangplatz
tsuuro gawa no seki wo kibou shi masu 通路側の席を希望します
Ich hätte gerne einen Fensterplatz
madogawa no seki wo kibou shi masu 窓側の席を希望します
Warum hat das Flugzeug Verspätung?
naze hikouki ga okure te iru no desu ka なぜ飛行機が遅れているのですか?
Schnallen Sie sich an
shiーtoberuto wo o shime kudasai シートベルトをお締めください
Ich suche Terminal A
taーminaru ei no basho wo sagashi te i masu ターミナルAの場所を探しています
Kann ich eine Decke haben?
buranketto wo mo tte ki te morae masu ka ブランケットを持って来てもらえますか?
Terminal B ist für internationale Flüge
taーminaru biー ha kokusaisen senyou desu ターミナルBは国際線専用です
Um welche Uhrzeit landen wir?
chakuriku yotei ha nan ji desu ka 着陸予定は何時ですか?