Deutsch Japanisch Lektion 44 Vokabellektion

Japanisch :: Lektion 44. Reisen: Wo gehst du hin?

loading

Wortschatz :: Japanisch Deutsch

anata ha doko he iku no desu ka あなたはどこへ行くのですか?
Wo möchten Sie hin?
watashi ha kyuuka ni iki masu 私は休暇に行きます
Ich gehe auf Urlaubsreise
watashi ha shucchou ni iki masu 私は出張に行きます
Ich gehe auf Geschäftsreise
o mochi no baggu ha nan ko desu ka お持ちのバッグは何個ですか?
Wie viele Gepäckstücke haben Sie?
dochira no taーminaru wo o sagashi desu ka どちらのターミナルをお探しですか?
Zu welchem Terminal möchten Sie?
tsuuro gawa no seki wo kibou shi masu 通路側の席を希望します
Ich hätte gerne einen Gangplatz
madogawa no seki wo kibou shi masu 窓側の席を希望します
Ich hätte gerne einen Fensterplatz
taーminaru ei no basho wo sagashi te i masu ターミナルAの場所を探しています
Ich suche Terminal A
taーminaru biー ha kokusaisen senyou desu ターミナルBは国際線専用です
Terminal B ist für internationale Flüge
naze hikouki ga okure te iru no desu ka なぜ飛行機が遅れているのですか?
Warum hat das Flugzeug Verspätung?
shiーtoberuto wo o shime kudasai シートベルトをお締めください
Schnallen Sie sich an
buranketto wo mo tte ki te morae masu ka ブランケットを持って来てもらえますか?
Kann ich eine Decke haben?
chakuriku yotei ha nan ji desu ka 着陸予定は何時ですか?
Um welche Uhrzeit landen wir?