Sprechübung Karteikarten Vokabelquiz Drei-gewinnt-Spiel Memory-Spiel Hörquiz

Japanisch :: Lektion 23 Menschen: Freunde

Vokabular

Nachbar (der)
rinjin 隣人
Nachbarin (die)
rinjin 隣人
Freund (der)
yuujin 友人
Freundin (die)
jo tomodachi 女友達
Sind Sie verheiratet?
anata ha kekkon shi te i masu ka あなたは結婚していますか?
Wie lange sind Sie schon verheiratet?
kekkon shi te dono kurai ni nari masu ka 結婚してどのくらいになりますか?
Ist das Ihre Freundin?
kanojo ha anata no gaーrufurendo desu ka 彼女はあなたのガールフレンドですか?
Ist das Ihr Freund?
kare ha anata no boーifurendo desu ka 彼はあなたのボーイフレンドですか?