Sprechübung Karteikarten Vokabelquiz Drei-gewinnt-Spiel Memory-Spiel Hörquiz

Japanisch :: Lektion 4 Anfang: Bitte und Danke

Vokabular

Bitte
onegai shi masu お願いします
Vielen Dank
arigatou ありがとう
Nichts zu danken
douitashimashite どういたしまして
Gesundheit
o daiji ni お大事に
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
o tanjou bi omedetou gozai masu お誕生日おめでとうございます
Herzlichen Glückwunsch
omedetou gozai masu おめでとうございます
Viel Glück
ganba tte がんばって
Wie heißen Sie?
anata no o namae ha あなたのお名前は?
Ich heiße Maria
watashi no namae ha maria desu 私の名前はマリアです
Entschuldigung, ich habe Ihren Namen nicht verstanden
suimasen , namae wo kikitore mase n deshi ta すいません、名前を聞き取れませんでした
Freut mich, Sie kennen zu lernen
o ai deki te ureshii desu お会いできてうれしいです
Wo kommen Sie her?
anata no shusshin chi ha doko desu ka あなたの出身地はどこですか?
Ich bin aus New York
watashi ha nyuーyoーku no shusshin desu 私はニューヨークの出身です