Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 98 Kontor: Materialer

Ordforråd

Hvor er saksen?
jiăn dāo zài nă lĭ 剪刀在哪里?
Blyantspidser
zhuăn bĭ dāo 转笔刀
Papirclips
qū bié zhēn 曲别针
Jeg har brug for en kuglepen
wŏ xū yào yī zhī bĭ 我需要一支笔
Skriveblok
xiĕ zì bĕn 写字本
Lineal
chĭ zi 尺子
Kuvert
xìn fēng 信封
Frimærke
yóu piào 邮票
Lim
jiāo shuĭ 胶水
Viskelæder
xiàng pí 橡皮